שלי אסודי צמיד בת מצווה

 צמיד תליוני מזל

שלי אסודי

רחל פוקס

ננו בייבל

התנ”ך הזעיר מכיל את כל 24 הספרים – מבראשית ,תהילים ועד דברי הימים
שבב סיליקון של 5*5 ממ

שלי אסודי צמיד בת מצווה