שרשרת תליון ביצה נפתח כסף מושחר

Silver Egg box Pendant Necklace

 

The egg symbolizes the beginning of life, abundance, fertility and prosperity.

Plays an important role as a protective talisman.

 

Sterling silver

Replaceable chain

 

תליון ביצה נפתח כסף סטרלינג מושחר

לב עם כנפיים

שרשרת ניתנת להחלפה

 

הביצה מסמלת את ראשית החיים שפע, פוריות ושגשוג ומשמשת תפקיד חשוב כקמע מגן.

 

Silver Egg Box Pendant Necklace